Showing 1–9 of 24 results

Cửa công nghiệp chống nước 51-80

từ 4,334,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỐNG NƯỚC 80%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa chịu nước 51-100

từ 4,868,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỊU NƯỚC 100%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa công nghiệp chống nước 42-80

từ 4,080,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỐNG NƯỚC 80%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa chịu nước 42-100

từ 4,628,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỊU NƯỚC 100%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa chịu nước 22-100

từ 4,628,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỊU NƯỚC 100%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.
 • 400.000 đồng

Cửa công nghiệp chống nước 22-80

từ 4,080,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỐNG NƯỚC 80%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.
 • 400.000 đồng

Cửa chịu nước 62-100

từ 5,002,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỊU NƯỚC 100%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa công nghiệp chống nước 62-80

từ 4,466,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỐNG NƯỚC 80%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa chịu nước 63-100

từ 5,002,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỊU NƯỚC 100%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa công nghiệp chống nước 63-80

từ 4,466,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỐNG NƯỚC 80%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa chịu nước 61-100

từ 5,002,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỊU NƯỚC 100%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.

Cửa công nghiệp chống nước 61-80

từ 4,466,000
 • Đơn vị tính: bộ.
 • Màu sắc: vân gỗ tự nhiên (B, C, D, E, A, F).
 • CHỐNG NƯỚC 80%.
 • CHỐNG mối mọt.
 • KHÔNG xệ cửa.
 • KHÔNG cong vênh nứt tét.
 • CÁCH ÂM 70%.
 • BẮT LỬA CHẬM 90 phút.